ỨNG DỤNG PRELIMINARTY

Để đảm bảo mọi người đều có cơ hội bình đẳng để đăng ký các đơn vị nhà ở giá cả phải chăng được liệt kê trên trang web này, chúng tôi đã cung cấp các đơn đăng ký trong  một số cách:

Những người đăng ký Chương trình Phục hồi Nhà ở, vui lòng chọn đơn đăng ký trên trang tương ứng với địa điểm nhà bạn để nộp đơn!

** Việc nộp nhiều đơn đăng ký cho cùng một nhà ở không làm tăng cơ hội của bạn
được chọn. **

Điền vào đơn đăng ký điện tử bằng cách nhấp vào nút bên dưới.
(Sẽ mở một cửa sổ mới)

Hãy liên hệ với các Chương trình Nhà ở Triad và chúng tôi sẽ gửi đơn đăng ký cho bạn qua đường bưu điện.