THÔNG BÁO CHO CÁC CHỦ NHÀ Ở THÀNH PHỐ ATLANTIC!

Chương trình Nhà ở Giá cả phải chăng của Thành phố Atlantic đang chấp nhận đơn từ các Chủ nhà cho Chương trình Cải tạo Nhà ở Thành phố để cho các khoản vay sửa chữa nhà cho các chủ nhà có thu nhập thấp và trung bình

LOẠI VAY VÀ ĐIỀU KHOẢN

 

Các khoản cho vay được phát hành dưới hình thức “cho vay trả chậm”. Các khoản tiền cho vay được bảo đảm bằng một giấy thế chấp do Thành phố Atlantic City nắm giữ. Trong hầu hết các trường hợp, khi chứng thư tài sản được chuyển từ người nộp đơn ban đầu, khoản vay sẽ được hoàn trả cho Thành phố.  Các khoản thanh toán hàng tháng không được yêu cầu hoặc cộng thêm lãi suất vào bất kỳ thời điểm nào.

SỬA CHỮA ĐỦ ĐIỀU KIỆN

 

Mục đích của chương trình là giải quyết các mặt hàng liên quan đến mã và nhu cầu thời tiết hóa. Các loại sửa chữa được đề cập là lợp mái, hệ thống sưởi, điện, hệ thống ống nước, các vấn đề về kết cấu, cửa sổ, cửa ra vào, tay vịn, bậc tam cấp, máy dò khói và máy dò khí CO. Các mục được giải quyết theo mức độ ưu tiên bắt đầu từ các hệ thống chính.

 

Bổ sung và trang trí nội thất không đủ điều kiện.

ĐIỀU KIỆN CHỦ SỞ HỮU

 

Để đủ điều kiện nhận Khoản vay Cải tạo Nhà ở, người nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện sau:

 

Để đủ điều kiện nhận Khoản vay Cải tạo Nhà ở, người nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện sau:

 

· Phải là chủ sở hữu (Cư trú toàn thời gian)

· Thuế Bất động sản, Phí HOA và Tiện ích đô thị

Phải hiện tại

· Bảo hiểm lũ lụt và chủ nhà phải còn hiệu lực (Nếu áp dụng)

· Tổng thu nhập hàng năm của HỘ GIA ĐÌNH phải dưới 80%

Giới hạn thu nhập trung bình

 

(xem bảng)

Atlantic City.png

thành phố Atlantic
Chương trình cải tạo nhà ở

Flooring.jpg
art.jpg