Hạt Camden

CHO THUÊ & ĐỂ BÁN

CƠ HỘI CHO THUÊ

Outside.png

QUYỀN SỞ HỮU  NHỮNG CƠ HỘI

Surrey Place.jpg
 

GIỚI HẠN THU NHẬP NĂM 2021

Region 5.png

 

Thu nhập vừa phải là từ 80 đến 50 phần trăm thu nhập trung bình.

Thu nhập thấp là 50 phần trăm hoặc ít hơn thu nhập trung bình.

Thu nhập rất thấp là 30 phần trăm hoặc ít hơn thu nhập trung bình.